sujungti

sujungti
sujùngti tr. 1. susieti, surišti, suvienyti: Buožę su keltuve sujungia su grįžte J. Į darbą stokim vyras į vyrą: sujungtos rankos suteiks stiprybę Mair. Tiedvi skersini sieni buvo sujungti siena S.Dauk. Prašau sujungti mane su Kaunu (telefonu) . Ne kiekvienas paaiškinimo žodis gali būti sujungtas su savo aiškinamuoju žodžiu . Reik sujungti rėžiais padalintą žemę . Tik Tarybų Sąjungos padedama, Lietuva galėjo vėl sujungti visas lietuviškas žemes A.Vencl. Tik sujungtomis pajėgomis tegalime laimėti . Meilė su dievu Sperchėju sujungė mirtingą mergelę HI. | refl. tr., intr.: Tu jas (mergučes) abidi susijùnk (drauge paimk) ir varyk į Nemuną šveist (praust) Skr. Kaip tie vandenys mūsų senosios tėvynės – susijungė vėl amžiams visa Lietuva K.Kors. Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika laisvu noru susijungė su lygiateisėmis Tarybų Socialistinėmis Respublikomis (sov.) . 2. sukinkyti (į jungą): Sujunk jaučius į jungą J. Sujunk žalmargėlius, versk, ark aukštus kalnelius A.Strazd. | refl. tr.: Susijùngęs margus jaučius ir išėjau į laukelį (d.) Grz. Aš atsikėlęs anksti rytelį ir susijungęs margus jautelius LTIII449. 3. sukinkyti; surišti: Po dešinei (orig. padešinei) sujungtas arklys, parankis SD168. | refl. tr.: Veda karves susijungęs (susirišęs) Prk. 4. SD338, N suskliausti. \ jungti; atjungti; įjungti; išjungti; nujungti; pajungti; perjungti; prijungti; sujungti; užjungti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • sujungti — sujùngti vksm. Elèktrikas sujùngė vieną lai̇̃dą su kitù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sujungti podokumenčius — statusas T sritis informatika apibrėžtis Jungtinio dokumento komanda podokumenčiams sujungti (šitaip keli podokumenčiai tampa vienu nauju dokumentu). atitikmenys: angl. merge subdocument ryšiai: dar žiūrėk – jungtinis dokumentas dar žiūrėk –… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • merge subdocument — sujungti podokumenčius statusas T sritis informatika apibrėžtis Jungtinio dokumento komanda podokumenčiams sujungti (šitaip keli podokumenčiai tampa vienu nauju dokumentu). atitikmenys: angl. merge subdocument ryšiai: dar žiūrėk – jungtinis… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • sujungtinis — sujungtìnis, ė adj. (2) DŽ, NdŽ, sujùngtinis (1) Jn, KŽ 1. L9, DŽ, NdŽ, KŽ kuris sujungtas, jungtinis: Sujungtinės tiekybės Z.Žem. 2. sujungiantis, jungiamasis: Sujungtinis diametras SkŽ54. Taškus A ir B vadinsime tiesių a ir b sujungtiniais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surišti — surìšti, sùriša, o (sùrišė) tr. 1. SD113, H, Q653, R, DŽ raiščiu sujungti, sutvirtinti, suveržti: Seniau du kuolu inkala, vyčia sùriša, kartis uždeda – ir tvora LKT223(Jon). Jo žalia tvora … su laibais karklais į kits kitą surišta buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suleisti — I. sudaryti sąlygas kartu būti, sujungti, suglausti. 1. tr. duoti sueiti, duoti susirinkti: Per anksti žiūrovus suleido į salę, dar galima buvo ilgiau pavėdinti rš. | Liuob tėvai suleis vaikus pri daraktoriaus ir mokys Šts. ║ priimti, įleisti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutraukti — Rtr, Š, NdŽ, KŽ; Lex113, Q661, N, L, LL321, ŠT60, Ser 1. tr. traukiant sustumti, suvilkti, subraukti, suvaryti į vieną vietą: Viską dirba teknika: sukrauna į žagus, sutrauka, surėdo Ms. Miežius sutraukiau visus iš pašalių į vidurį Trk. Nupjautą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • komutatorius — komutãtorius sm. (1) DŽ tech. 1. prietaisas sujungti ar išjungti grandinei, kuria eina elektros srovė, arba jos krypčiai pakeisti, perjungiklis: Reostato vietoje įjungiame komutatorių K.Barš. 2. rš prietaisas telefono abonentams sujungti (ranka) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sucementuoti — tr. 1. subetonuoti, sutvirtinti, sujungti cementu: Prastai tebuvo sucementuoti, ir iširo visi pamatai Vvr. Sucementuoti akmenis DŽ. 2. tvirtai sujungti, susieti: Ištirpusios jūros druskos sucementavo juos į kietą smiltainį rš. | prk.: Kongresas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sulydyti — 2 sulydyti tr. 1. sutirpdyti: Sulydžiau taukų žiemai Jrb. Sulydytas sviestas brangesnis yr Slnt. Sulydyk švino gabalą Dov. ^ Siratos ašaros ir akmenį sulydo Vrn. | refl. tr., intr. K: Įkrova sudaroma tokiu būdu, kad susilydęs metalas tam tikrą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”